Diabetes Mellitus:
Personen met Diabetes Mellitus (DM) kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen.  De hoogte van de vergoeding en/of het aantal behandelingen is afhankelijk van de Sims classificatie welke door uw huisarts, internist of podotherapeut wordt vastgesteld.  De Sims classificatie is een risicoclassificatie en is specifiek voor personen met DM. 

In 2015 hebben er voor personen met DM type 1 en DM type 2 een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Naast de Sims classificatie is de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen.  De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van het zorgprofiel:

Sims 0 --> geen zorgprofiel
Sims 1 --> zorgprofiel 1 of zorgprofiel 2
Sims 2 --> zorgprofiel 2 of zorgprofiel 3 
Sims 3 --> zorgprofiel 4

 

Vergoeding uit basisverzekering
De zorgprofielen 2, 3 en 4 komen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking uit de basisverzekering.  De vergoeding is alleen voor de medisch noodzakelijke voetzorg.  Het knippen van gezonde nagels, het verwijderen van eelt dat geen drukplekken veroorzaakt, valt niet onder de medisch noodzakelijke voetzorg en wordt niet vergoed door uw verzekeraar.

  
Indien u voor uw diabetes onder behandeling bent bij uw huisarts of internist en u heeft zorgprofiel 2 of hoger, dan komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van de medisch noodzakelijke voetzorg (behandelplan wordt opgesteld door de podotherapeut) via de ketenzorg.  Het aantal behandelingen op jaarbasis is per zorgprofiel verschillend en wordt bepaald door de podotherapeut.   

 

Aanvullende verzekering:
Zorgprofiel 1 komt mogelijk voor vergoeding in aanmerking uit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Reuma:
Bij reumatische aandoeningen is het mogelijk om een vergoeding te krijgen vanuit uw aanvullende verzekering.

Overige risicovoeten:
In sommige gevallen kunt u voor een vergoeding in aanmerking komen.